Hvad bilder de sig ind, dem, der udfører misbrug mod børn?

Hvad bilder misbrugerne sig ind?

Hvad bilder de sig ind, de mennesker, der udfører misbrug på børn, ofte helt ned til  så små børn , at der endnu kun er tale om spædbørn, men ofte allerede børn i alderen 3-5 år!!!?????? Har de da slet ingen anelse om, hvad det gør ved de børn, de misbruger, eller er de selv så ødelagte af det misbrug, de selv har været udsat for at de ikke kan se, hvad de foretager sig, eller i værste fald synes de, det er OK at udføre dette misbrug??

Et eller andet er helt galt!

Et eller andet er der i hvert fald helt galt med det, der foregår af misbrug rundt omkring, ikke blot i Danmark, men over hele verden. Både der, hvor der foregår et direkte misbrug af børn og unge, men også der, hvor det bliver optaget på film, og hvor der så foregår handel med disse film blandt mennesker, der for andre mennesker at se, er dybt forkvaklede i deres sind.

 Misforstået opmærksomhed!

Barnet/ det unge menneske kan undertiden også finde sig i misbruget, da det jo, hvor mærkeligt det end kan lyde, jo også er en form for opmærksomhed, som barnet kun føler, det kan få på denne måde!!! – Ofte bliver misbruget også udholdt på grund af en angst for vrede – ” Hvis jeg nu siger nej, så bliver far eller mor vred på mig ( eller onkel eller ven af huset)”! – I andre tilfælde finder den misbrugte sig i  et misbrug med sig selv, så de måske ( hvad de i hvert fald håber på) kan forhindre, at en bror eller søster bliver misbrugt!!!

 Hvem stopper det her?

Det sørgelige er, at den anden voksne i et forhold ofte er vidende om misbruget, men vedkommende er måske selv så forkvaklet eller ødelagt ( er måske selv blevet misbrugt!!), at det ikke formår ( eller i det hele taget ønsker!!!) at stoppe dette misbrug!!!

Bliver det overhovedet opdaget?

Men hvad langt værre er, at det tager ALT for lang tid, inden disse misbrug bliver opdaget, hvis de da overhovedet nogensinde bliver opdaget!!!  – Dette skyldes rigtig mange ting. En af de værste  grunde er børnenes loyalitet eller angst for misbrugeren. Det misbrugte barn er måske blevet truet med, at det selv eller moderen (ELLER faderen ) vil blive slået ihjel, hvis misbruget bliver røbet overfor nogen! – OBS: Nylige undersøgelser har påpeget, at omkring 20% af alle misbrug bliver udført af kvinder!

Hvem skal så opdage det?

Ja, dette kan både være lærere, pædagoger, familiemedlemmer og naboer og venner, der må være opmærksomme på, at der måske er noget galt i den familie, man har under mistanke.  – Et barn, der lige så stille ændrer opførsel. -Måske bliver barnet mere og mere stille, bliver mere og mere beskidt og i det hele taget radikalt ændrer opførsel. Barnet ønsker måske heller ikke længere at have idræt i skolen, da det jo så er nødt til at klæde om overfor lærere og de andre elever, som så kan se evt. mærker og slag, der – måske – har fundet sted i forbindelse med overgrebet! – Men det værste er de tilfælde, hvor man ikke kan SE, at der har fundet et overgreb sted. – Et overgreb, som jo et sådant misbrug  er, er i de fleste tilfælde, forbundet med dyb skam, som præger barnet for livstid, hvis der ikke bliver grebet ind i tide med alle de former for hjælp, der overhovedet kan gives! – Der kan altid behandles, men jo længere tid, der går, inden misbruget bliver opdaget, og der bliver sat ind med behandling, jo længere tid kan det også tage at hjælpe det enkelte menneske! – Desværre er det ofte sådan, at jo længere tid, barnet/den unge bliver misbrugt, uden at der er nogen, der opdager det og griber ind, des større er sandsynligheden for at det enkelte menneske er ødelagt for livstid og aldrig formår at få en normal hverdag, til trods for mange tiltag, da selvværdet kan være totalt ødelagt!

Det kræver mod!

Ja, det kan kræve mod, men man er både etisk og moralsk forpligtet til at gøre opmærksom på, at man har mistanke om, at der måske foregår et misbrug i en familie. Som mange mennesker, der er blevet misbrugt, har udtalt: ” Hellere foretage en anmeldelse på en begrundet mistanke en gang for meget end en gang for lidt!”  – Så vi skal have mange flere lærere og pædagoger og behandlere uddannet i at lære at observere et evt. misbrug. For selvom man skal beskytte det enkelte menneske, skal man heller ikke være blind for, at en evt. forkert anmeldelse også kan ødelægge en evt. ubegrundet mistænkts liv! – “Der går sjældent røg ………..!” – Men vær opmærksom, så man kan hjælpe endnu flere børn og unge, som derved kan se, at ikke alle voksne ønsker at svigte!

Er du angst for vrede?

Rigtig mange mennesker er utrolig angst for vrede! – Er du en af dem?

Dette problem begynder, som regel, i barndommen eller ungdommen, hvor man har haft en utrolig dominerende far eller mor. Man KAN også have været udsat for et eller andet meget traumatisk, der har gjort, at man senere i livet er angst for vrede. – Men som regel er det begyndt, fordi man har været bange for sin far eller mor eller evt en ældre søster eller bror! – Det kan skyldes rigtig mange ting; man kan være blevet slået eller truet med at blive slået, hvis man ikke opførte sig, som far eller mor ønskede. Hvis dette har fundet sted hele barndommen og/eller ungdommen, ender det med at præge barnets selvværd i uhyggelig grad. Man føler sig ikke god nok, ikke værd at elske eller at ingen vil bryde sig om en, hvis man ikke gør som far eller mor – eller senere i livet måske en partner forventer/forlanger!

Leve op til noget

I det lange løb er dette utrolig ødelæggende for et menneske altid at skulle “leve op til et eller andet”, og når der så samtidig er kommet angst ind over, så kan det være voldsomt traumatiserende for det enkelte menneske! I forvejen kan det være ret voldsomt at leve med et manglende selvværd, hvilket mange mennesker gør, men skal man så samtidig være angst for, at andre kan ske at blive vrede på en, hvis man ikke lever op til enten den ene eller anden forventning, så bliver det ret voldsomt og kan fuldstændig ødelægge et menneske!

Erkendelse

Det kan virke ret grænseoverskridende for et menneske blot at komme til en erkendelse af, at man ER angst for vrede og at man ligger under for omgivelsernes krav for i det hele taget at føle sig elsket. – Men kommer et menneske så langt, uden at han eller hun er ” gået helt ned” på den eller anden måde, at det kan indse, at det trænger til hjælp, så er der masser af hjælp at hente rundt omkring, uden at det nødvendigvis kræver medicinsk behandling. Men det er en rigtig god ide at få hjælp til at klare sine problemer. Der findes rigtig mange gode behandlere rundt omkring i dag, hvor man kan få hjælp til at bekæmpe sin angst for vrede!

Forventnings pres

Ret mange tilfælde af stress begynder helt klart også med det forventnings pres, der ligger på mange mennesker i dag. Og det finder sted i alle samfundslag. Går man og tror, at stress kun er et fænomen i leder kredse så er man helt galt afmarcheret! Stress finder sin grobund i alle samfundslag, hvad enten det er en højt profileret leder, en mellemleder eller en arbejder “på gulvet”, en selvstændig eller en butiksansat! – Og her er det ofte et manglende selvværd, der – igen – stikker sin næse frem. Hvis man igen og igen oplever sin egen angst for ikke at slå til, eller en angst for chefens eller kundens vrede, så skabes der grobund for begyndelsen på stress!

Kontrol

Det er, desværre, også denne angst for vrede, manglende selvværd, der kan være årsag til, at en partner kan få fuldstændig kontrol over et andet menneske. For “hvis du ikke gør som jeg siger, så bliver jeg ked af det, vred på dig, så er du ikke værd at elske, osv osv!” – Så kan mennesket så ellers fortsætte med at leve med denne angst for vrede og et endnu dårligere selvværd til følge!.

 

Araknofobi angst fobi for edderkopper

Hvad er araknofobi?

Araknofobi, angst fobi for edderkopper er en ret almindelig form for fobi!

Ret mange mennesker har en frygteligt angst for edderkopper!
Den fornemmelse af, noget der kryber på en; og at man ikke aner,hvorfra det kommer, kan bringe en voldsom følelse af angst op i selvgranvoksne mænd!

Araknofobi  også kaldet angst eller fobi overfor edderkopper er  altså ikke kun en angst, der følger børn og kvinder, tværtimod!

Araknofobi angst fobi for edderkopperAraknofobi  for edderkopper. Det karakteristiske er at reaktionen på edderkoppen er ude af  proportion med den fare som personen med araknofobi er udsat for. Det er en enkeltfobi, der må betegnes som irrationel, idet kun ganske få edderkopper er farlige for mennesker, og desuden er edderkopper kun yderst sjældent aggressive.

I Danmark er der ingen edderkopper der er farlige for mennesker, men
enkelte kan dog give et smertefuldt bid.
Der findes edderkopper, der er farlige for mennesker, men de lever langt fra Danmark.

Så det er en ret irrationel følelse at have Araknofobi, da edderkoppen reelt er bange for mennesker, især på grund af edderkoppens egen størrelse! Skulle edderkoppen finde på at angribe et menneske, er det kun i et ønske om at slippe væk!

Kilde: WikiPedia.

Det kan, for dem, der ikke har denne angst, være svært at forstå, hvad der kan virke skræmmende ved de små edderkopper, der findes i Danmark! Men det kan skyldes en eller anden form for skræmmende oplevelse i forbindelse med edderkopper, måske især på grund af edderkoppens mange ben!

Det er ret let at fjerne en sådan angst. Dette kan finde sted ved blandt andet hypnose og kognitiv terapi. Der findes mange andre behandlingsformer, blandt andet Kinesiologisk testning kombineret med Visualisering og samtale.

For eksempel kom en dame, der var rengøringsdame!!! til behandling for araknofobi, da det jo er et ret væsentligt problem at have angst for edderkopper, når man skal gøre rent, eksempelvis som denne dame, der gjorde rent på en skole! Omtalte dame havde en død edderkop til at ligge på køkkengulvet i sit hjem og turde ikke støvsuge den op, inden hun blev behandlet!

Efter behandlingen stod hun først med en lille bitte edderkop i et glas med låg over og var stadigvæk ved at besvime af angst! Men i løbet af ganske kort tid blev hun så afslappet, at hun stod, først med edderkoppen fra glasset kravlende på sin hånd!!! Og dernæst stod hun lige så stille og så på diverse edderkopper, der lavede spind på hendes hænder! Hun var ret fascineret af dette, og hun var ret spændt på at fortælle om det til sin mand!

Efter  behandling har mange -ikke alle! – stået med edderkopper i hænderne og studeret dem! De, der ikke i første omgang, havde lyst til at stå med edderkopper i hænderne, har siden fået meget lettere ved at omgås situationer, hvor der var edderkopper til stede uden at gå i panik bare ved synet!

Keraunofobi – angst for torden og lyn

Mennesker, der har angst for tordenvejr- Keraunofobi, har ofte på et eller andet tidspunkt enten hørt om nogen, hvor de har været udsat for en ulykke i forbindelse med tordenvejr, eller de er selv blevet overrasket af vejret,mens de har været udenfor.

Det kan både være som barn eller voksen, at en person har fået et eller andet form for chock.

Keraunofobi er angsten for torden og lyn.Men selve angsten for tordenvejr, skyldes, som al angst, som regel altid en eller anden episode, der har forbindelse med tordenvejr, hvor angsten for tordenvejr derved er blevet “plantet” i hjernen som angst!

En kvinde, der kom i behandling, var i den grad angst for tordenvejr, at det var komplet umuligt for hende at finde ro. Og det var helt galt, hvis tordenvejret foregik om natten. Hvis der var tordenvejr om natten, fik denne kvinde ikke sovet overhovedet, og dette gjaldt også for hendes mand! Denne angst var helt ude af proportioner, da det, hvilket det ofte gør, gik ud over hele familien!

Ved behandlingen blev angsten, Keraunofobien, behandlet på flere forskellige måder, både ved visualisering af selve angsten, hvornår den var opstået, samt fjernelse af denne angst, der var blevet “plantet” i hjernen ret tidligt i tilværelsen.

Som et led i behandlingen blev der også behandlet for angsten for lukkede rum-Klaustrofobi, samt angst for mørke: Lygofobi – angst for mørke.

Indtil kvinden blev behandlet var det også¨et mareridt for både hende og familien, når de var på deres årlige campingture! I campingvognen var angsten/Keraunofobien endnu mere udtalt; så det var bestemt ikke en nydelse for nogen. Hver gang, der var optræk til tordenvejr, begyndte panikken at brede sig.

Men efter endt behandling kunne alle i familien slappe af!

Olfactofobi er angsten for lugte

Olfactofobi kan skyldes flere forskellige ting.

Denne fobi kan være ret invaliderende. Man kan have Parfume allergi, kan måske ikke tåle kraftige dufte af f.eks. cremer, madvarer, vaskemidler og meget andet.

Olfactofobi er en angst for lugteSidder personen med Olfactofobi eksempelvis ved siden af en person, der for nylig har taget håndcreme på, kan det være årsag til, at personen med fobi overfor lugte ligefrem besvimer!!

Går man ind og tester op ( med eksempelvis Kinesiologisk testning) på en person med OLFACTOFOBI / fobi overfor lugte, kan man få sig nogle store overraskelser!

Man tester på flere forskellige ting og ved “alders regression” kan man finde frem til, hvad denne fobi skyldes og derved få rettet op på denne angst/fobi ved hjælp af eksempelvis visualisering, og få fjernet årsagen til fobien.

En dame på 71 år kom for eksempel til behandling for sin angst/fobi overfor dufte.
Ved testning med Kinesiologi fandt man ved fælles hjælp til, først det “negative” der skulle “testes på”, dernæst med “aldersregression”, hvornår dennne fobi var opstået!

I dette tilfælde viste det sig, at det negative var “angsten for sygdom”, som var blevet plantet i personen, da hun var 7 år gammel ( hun er som sagt nu 71 år!) ; så hver gang klienten mødte en stærk duft, kunne hun i bedste fald blive svimmel, men i værste fald besvime!!!

Efter en enkelt behandling var dette problem rettet op. Damen kunne ligefrem mærke, hvordan hendes angst for sygdóm/fobien overfor dufte forsvandt!

Melissofobi er angst for bier

Hvad er melissofobi?

Angst/Fobi (Melissofobi) overfor bier kan skyldes rigtig mange forskellige ting.

Man kan være blevet stukket af bier på et tidspunkt, hvor man derved har fundet ud af, at man er allergisk overfor bier. Det kan også være angsten for smerter ved et evt. stik.

Melissofobi er angsten for bierEn ung dame var så angst for bier, at det virkelig drejede sig om en fobi overfor disse.

Fobien var efterhånden så slem, at den unge dame aldrig kunne sidde uden for om sommeren og spise eller bare drikke en kop kaffe af bare angst for, at der skulle være bier til stede!

Angsten/fobien var efterhånden skyld i, at den unge dame ikke turde være i sit eget hjem, hvis der var kommet en bi eller hveps ind!!!

Hvad er bier egentlig?

Bier (latin: Apidae) er en familie af årevingede insekter. Familien omfatter blandt andet humlebier, honningbier, tømrerbier, jordbier, buksebier og andre arter.

Det viste sig, ved aldersregression, at den unge dame, der nu efterhånden var godt og vel 30 år, i 4-5 års alderen havde stukket sin ene hånd i en hæk, hvor der var en hvepserede!!!!

Man kan levende forestille sig, hvordan en sådan lille pige havde fået sig en kæmpe forskrækkelse ved en sådan oplevelse!

Efter blot en enkelt behandling (for ca 5-6 år siden) har der ikke været de store problemer og den unge dame kan sidde udenfor og spise om sommeren samtidig med, at hun ikke er ved at få “røde knopper”, hvis der skulle komme en enkelt bi/hveps ind i huset!

Den første behandling for Melissofobi burde nok have været gentaget, da der efter behandlingen sad en lille rest fobi i kroppen; men dette ville være yderst let at behandle.

Aerofobi = Fobi for at flyve

Aerofobi = Angst for at flyve kan skyldes flere forskellige former for fobier i stedet for kun een ting.

Lider man af flyskræk, har man ofte et stort behov for KONTROL samt samtidig Akrofobi (Højdeskræk) samt Klaustrofobi (angst for lukkede rum).

Derfor kan behandlingen være længerevarende og lettere kompliceret. Men det er ikke umuligt at behandle Aerofobi, tværtimod er der flere forskellige behandlingsformer. Nogle indebærer hypnose, andre kognitiv terapi andre igen udelukkende samtale og atter andre en kombination af flere forskellige behandlingsformer.

Een af disse behandlingsformer består af både samtale, Kinesiologisk testning samt visualisering af angsten og fjernelse af fobien inden for hvert enkelt område.

Det enkelte menneske kan have MANGE forskellige grunde til at have fobi for at flyve (Aerofobi).

Så det kræver en grundig samtale ved den første konsultation for at finde “ind” til kernen af problemet.

Ved den første konsultation spørges der grundigt ind til, hvad klienten selv finder er problemet.

Dernæst arbejder man sig lige så stille ind på emnerne. Det er vigtigt at finde ud, hvor den enkelte person har de største problemer.

Efter 3-5 behandlinger er det en meget lettet person, der nu kan tage ud at flyve sammen med familien til både nære og fjerne destinationer!