Hvad bilder de sig ind, dem, der udfører misbrug mod børn?

Hvad bilder misbrugerne sig ind?

Hvad bilder de sig ind, de mennesker, der udfører misbrug på børn, ofte helt ned til  så små børn , at der endnu kun er tale om spædbørn, men ofte allerede børn i alderen 3-5 år!!!?????? Har de da slet ingen anelse om, hvad det gør ved de børn, de misbruger, eller er de selv så ødelagte af det misbrug, de selv har været udsat for at de ikke kan se, hvad de foretager sig, eller i værste fald synes de, det er OK at udføre dette misbrug??

Et eller andet er helt galt!

Et eller andet er der i hvert fald helt galt med det, der foregår af misbrug rundt omkring, ikke blot i Danmark, men over hele verden. Både der, hvor der foregår et direkte misbrug af børn og unge, men også der, hvor det bliver optaget på film, og hvor der så foregår handel med disse film blandt mennesker, der for andre mennesker at se, er dybt forkvaklede i deres sind.

 Misforstået opmærksomhed!

Barnet/ det unge menneske kan undertiden også finde sig i misbruget, da det jo, hvor mærkeligt det end kan lyde, jo også er en form for opmærksomhed, som barnet kun føler, det kan få på denne måde!!! – Ofte bliver misbruget også udholdt på grund af en angst for vrede – ” Hvis jeg nu siger nej, så bliver far eller mor vred på mig ( eller onkel eller ven af huset)”! – I andre tilfælde finder den misbrugte sig i  et misbrug med sig selv, så de måske ( hvad de i hvert fald håber på) kan forhindre, at en bror eller søster bliver misbrugt!!!

 Hvem stopper det her?

Det sørgelige er, at den anden voksne i et forhold ofte er vidende om misbruget, men vedkommende er måske selv så forkvaklet eller ødelagt ( er måske selv blevet misbrugt!!), at det ikke formår ( eller i det hele taget ønsker!!!) at stoppe dette misbrug!!!

Bliver det overhovedet opdaget?

Men hvad langt værre er, at det tager ALT for lang tid, inden disse misbrug bliver opdaget, hvis de da overhovedet nogensinde bliver opdaget!!!  – Dette skyldes rigtig mange ting. En af de værste  grunde er børnenes loyalitet eller angst for misbrugeren. Det misbrugte barn er måske blevet truet med, at det selv eller moderen (ELLER faderen ) vil blive slået ihjel, hvis misbruget bliver røbet overfor nogen! – OBS: Nylige undersøgelser har påpeget, at omkring 20% af alle misbrug bliver udført af kvinder!

Hvem skal så opdage det?

Ja, dette kan både være lærere, pædagoger, familiemedlemmer og naboer og venner, der må være opmærksomme på, at der måske er noget galt i den familie, man har under mistanke.  – Et barn, der lige så stille ændrer opførsel. -Måske bliver barnet mere og mere stille, bliver mere og mere beskidt og i det hele taget radikalt ændrer opførsel. Barnet ønsker måske heller ikke længere at have idræt i skolen, da det jo så er nødt til at klæde om overfor lærere og de andre elever, som så kan se evt. mærker og slag, der – måske – har fundet sted i forbindelse med overgrebet! – Men det værste er de tilfælde, hvor man ikke kan SE, at der har fundet et overgreb sted. – Et overgreb, som jo et sådant misbrug  er, er i de fleste tilfælde, forbundet med dyb skam, som præger barnet for livstid, hvis der ikke bliver grebet ind i tide med alle de former for hjælp, der overhovedet kan gives! – Der kan altid behandles, men jo længere tid, der går, inden misbruget bliver opdaget, og der bliver sat ind med behandling, jo længere tid kan det også tage at hjælpe det enkelte menneske! – Desværre er det ofte sådan, at jo længere tid, barnet/den unge bliver misbrugt, uden at der er nogen, der opdager det og griber ind, des større er sandsynligheden for at det enkelte menneske er ødelagt for livstid og aldrig formår at få en normal hverdag, til trods for mange tiltag, da selvværdet kan være totalt ødelagt!

Det kræver mod!

Ja, det kan kræve mod, men man er både etisk og moralsk forpligtet til at gøre opmærksom på, at man har mistanke om, at der måske foregår et misbrug i en familie. Som mange mennesker, der er blevet misbrugt, har udtalt: ” Hellere foretage en anmeldelse på en begrundet mistanke en gang for meget end en gang for lidt!”  – Så vi skal have mange flere lærere og pædagoger og behandlere uddannet i at lære at observere et evt. misbrug. For selvom man skal beskytte det enkelte menneske, skal man heller ikke være blind for, at en evt. forkert anmeldelse også kan ødelægge en evt. ubegrundet mistænkts liv! – “Der går sjældent røg ………..!” – Men vær opmærksom, så man kan hjælpe endnu flere børn og unge, som derved kan se, at ikke alle voksne ønsker at svigte!

Comments are closed.